SQZ, s.r.o. - Ústřední laboratoř Olomouc

SQZ, s.r.o. - Ústřední laboratoř Olomouc

Zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené, zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí včetně návrhu receptur směsí, zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur, odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SQZ, s.r.o. - Ústřední laboratoř Olomouc
U místní dráhy 939/5
779 00, Olomouc - Nová Ulice
IČO: 257 43 554

Kontakt

Telefon: +420 601 376 752
Fax: 585 428 781
E-mail: fritscher@sqz.cz
Web: www.sqz.cz

O nás

Nabízíme kvalifikované provádění zkoušek v laboratoři i na stavbě v oblasti dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Ve zkušební laboratoři pracují pracovníci s mnohaletou praxí ve zkušebnictví. Operativnost provádění zkoušek mimo dosah zkušební laboratoře je na rozsáhlých projektech zajišťována z kontejnerových semimobilních laboratoří.

Sortiment

Zkušební laboratoř je zaměřena na provádění akreditovaných zkoušek v následujících oblastech :

 • Zkoušky kameniva pro stanovení vhodnosti kameniva pro zabudování do stavebního díla nebo do stavební směsi a následnou kontrolu v nich
 • Zkoušky zemin a zemních vrstev pro stanovení vhodnosti zeminy na stavební dílo /popřípadě pro zlepšení zeminy/ a dále pro kontrolu podloží, násypového tělesa a pláně zemního tělesa
 • Zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené a to jak zkoušky průkazní /návrh receptur/ tak i kontrolní při výstavbě stavebního díla.
 • Zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí včetně návrhu receptur směsí a to jak na zkušebních tělesech, tak i na betonové konstrukci metodami destruktivními i nedestruktivními.
 • Zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur a to jak pro podkladní vrstvy, tak i pro asfaltový beton pro kryt vozovky a zkoušky hotové asfaltové vozovky
 • Odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů

Uvedené zkoušky provádí pracovníci zkušební laboratoře jak na stavbě, tak i ve zkušebních laboratořích.

Zkušební laboratoř zabezpečuje i související činnosti a to zejména :

 • Vzorkování zdrojů stavebních materiálů a stavebních směsí včetně vyhodnocení jejich použití pro stavební dílo.
 • Destruktivní vzorkování stavebních konstrukcí - vývrty a výřezy.
 • Měření rovinatosti povrchu krytů a podkladních vrstev pozemních komunikací.
 • Zkoušení hydroizolačních systémů podzemních i jiných staveb.
 • Optimalizace účinků hutnících mechanismů.
 • Kontrola tloušťek nátěrů ocelových konstrukcí.

Mimo laboratorní činnost se provádějí akreditované terénní a kontrolní zkoušky :

 • statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukčních vrstev a zemních konstrukcí
 • kontrola míry zhutnění vrstev - normovými metodami
 • jádrové vývrty betonových a asfaltových ploch a konstrukcí, včetně posudků a vyhodnocení
 • nedestruktivní sklerometrem SCHMIDT a zkoušky stříkaných betonů
 • magneto-indukční kontrola tlouštěk nátěrů konstrukcí (přístroj DELTASCOPE)

Další nabídka (nad rámec akreditovaných zkoušek) :

 • posouzení zdrojů stavebních hmot
 • zkoušky fyzikálních vlastností cementu
 • optimalizace účinků hutnících mechanizmů
 • zkoušení pevnosti svárů hydroizolací
 • poradenství v oblasti zkoušení systému kvality
 • zkoušení svorníků výstuže důlních děl

Reference

Naše služby v referencích

Kvalita

Laboratoře  jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

Splnění požadavků zákazníků zabezpečují tři laboratoře akreditované ČIA pro zkušební činnost ve stavebnictví. 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí
Ing. Lukáš Fritscher
+420 601 376 752

Další adresy

Sídlo společnosti :
U místní dráhy 939/5
779 00 Olomouc – Nová Ulice
Obchod, poptávky: obchod@sqz.cz


Skupina