QUALIFORM, a.s. - Hradec Králové

QUALIFORM, a.s. - Hradec Králové

 

Výkony zkušební laboratoře.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

QUALIFORM, a.s. - Hradec Králové
Piletická 71/20a
500 03, Hradec Králové - Piletice
IČO: 49450263

Kontakt

Mobil: 606 780 201
E-mail: info@qualiform.cz
Web: www.qualiform.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Po - Pá :   8:00 - 14:00

O nás

Působíme na trhu více než 20 let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s. je členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem přesahujícím 300 miliónů korun. Působnost je zajištěna v rámci šesti poboček v celé České republice: Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Praha, Tábor.


Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.
– Zkušebnictví
– Certifikace (Certifikace systému managementu, Posuzování shody)
– Technická podpora stavebních projektů (Kontrola kvality staveb, Projekt management, Znalectví)

Všechny oblasti zabývající se certifikací a zkušebnictvím jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.


ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Naše činnosti zabezpečujeme v rámci šesti pracovišť, a to v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Praze a Táboře. Díky tomu můžeme zajistit kvalifikované zkušební činnosti dle požadavků zákazníka v rámci celé České republiky. Naše akreditované laboratoře působí na největších dopravních a inženýrských stavbách v ČR a zajišťují komplexní a nezávislé služby pro zhotovitele i investory staveb. V rámci těchto projektů nabízíme i geotechnický dozor stavby a tým specialistů kvality, zabývajících se zpracováním dokumentace k řízení kvality stavby.

Pro výrobce a dodavatele stavebních materiálů a výrobků zajišťujeme kompletní servis včetně počátečních zkoušek typu, pravidelných kontrolních zkoušek a certifikačních odběrů.

Další oblasti zájmu jsou diagnostické práce, stavebně technické průzkumy, pasportizace stavebních objektů, měření fyzikálních faktorů v pracovním i mimopracovním prostředí včetně hlukových studií a měření stavební akustiky.

Sortiment

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ - působí v oblastech :

STAVEBNÍ AKUSTIKA :

 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření vzduchové neprůzvvučnosti

FYZIKÁLNÍ FAKTORY :

 • měření osvětlení
 • měření prašnosti v pracovním prostředí
 • měření hluku a pracovním a mimopracovním prostředí
 • hlukové studie

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ :

 • zkoušení betonových výrobků a prefabrikátů
 • zkoušení malt, potěrů a injektážních směsí
 • zkoušení lepidel pro keramické obklady
 • zkoušení cementů a popílků
 • zkoušení cihlářských výrobků
 • zpracování počátečních zkoušek typu (ITT)

STAVENÍ MATERIÁLY :

 • zkoušení čerstvého i ztvrdlého betonu
 • zkoušení zemin, sypanin a kameniva
 • zkoušení asfaltových směsí
 • návrh receptur, úprava a zpracování průkazních zkoušek

STAVEBNÍ KONSTRUKCE :

 • zkoušení betonových a železobetonových konstrukcí
 • měření integrity pilot
 • zkoušení podkladních a konstrukčních vrstev vozovek
 • zkoušení asfaltových a cementobetonových krytů vozovek
 • zkoušení povrchových úprav a izolací

DIAGNOSTICKÉ PRÁCE :

 • provádění stavebnětechnických průzkumů
 • pasportizace stavebních objektů
 • měření georadarem

GEOLOGIE A GEOTECHNIKA :

 • inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy
 • inženýrskogeologický dozor
 • geotechnický monitoring