N.T. Plus, spol. s r.o.

N.T. Plus, spol. s r.o.

      Aplikace a dodávky materiálů stavební chemie Sika. Reporfilace, opravy, sanace a povrchové úpravy betonových stavebních konstrukcí.

     Přísady do betonu, nátěry, stěrky a impregnace betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

N.T. Plus, spol. s r.o.
U Sila 353
463 11, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
IČO: 25412442

Kontakt

Mobil: 602 189 290
E-mail: info@ntplus.cz
Web: www.ntplus.cz

O nás

     Od roku 1997 se specializujeme na aplikace produktů stavební chemie především na dopravních stavbách (sanace a nátěry na mostech, opěrných stěnách, apod.), vodohospodářských stavbách (ČOV, armaturní komory) a na průmyslových objektech (finální povrchy a opravy průmyslových podlah).

     Nabízíme taktéž jádrové vrtání a řezání železobetonu. Po těchto zásazých provádíme ztužení nosných žb. kcí ocelovými profily nebo uhlíkovými lamlelmi a tkaninami.

     

Sortiment

 • Přísady do betonů a malt
 • Odbedňovací oleje
 • Malty a stěrky pro sanaci betonu
 • Zálivkové malty
 • Nivelační cementové stěrky
 • Vodotěsné stěrkové izolace
 • Těsnící pásky a PVC pásy do pracovních a dilatačních spár v monolitickém železobetonu
 • Tmelení spár v betonu
 • Jádrové vrtání a řezání betonu
 • Těsnění postupů potrubí
 • Ochranné nátěry a impregnace betonu, kamene, pískovce
 • Vsyp do nově prováděných průmyslových podlah
 • Epoxidové a polyuretanové nátěry a stěrky betonových a průmyslových podlah
 • Chemicky odolné povrchy
 • Zvyšování únosnosti betonových konstrukcí uhlíkovými lamelami
 • Prodej a aplikace stavební chemie Sika

Stavební práce:

Prodej a aplikace materiálů Sika

 

Doprava a mechanizace

Po dohodě je možná doprava na stavbu a zaškolení pracovníků.

Reference

Realizace

Kvalita

     Za dobu své existence jsme se zviditelnili na stavebním trhu jako spolehlivý dodavatel a aplikační firma především na průmyslových a dopravních stavbách. Hlavní filozofií naší firmy je akceptovat přání a představy zákazníka, poskytnout vysokou kvalitu provedených prací, s dlouhou životností stavebních investic.