HOCHTIEF CZ a.s.- Závod Planá (sanace betonových konstrukcí)

HOCHTIEF CZ a.s.- Závod Planá (sanace betonových konstrukcí)


Sanace betonových konstrukcí


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HOCHTIEF CZ a.s.- Závod Planá (sanace betonových konstrukcí)
Chýnovská 714
391 11, Planá nad Lužnicí
IČO: 46678468

Kontakt

Telefon: 381 497 111
E-mail: zavodsc@hochtief.cz
Web: www.hochtief.cz

Sociální sítě:      

O nás

Firma HOCHTIEF CZ navazuje na tradice a zkušenosti podniku Vodní stavby, zřízeného v roce 1951 se sídlem v Táboře a později v Sezimově Ústí.
Vývoj firmy je charakterizován růstem objemu prací, vznikem nových výrobních základen, rozšiřováním nabídky služeb a realizací celou řadou významných staveb v ČR i v zahraničí.
Firma HOCHTIEF CZ navazuje na nejlepší tradice českého stavebnictví, na domácím trhu, i v zahraničí. Jako své základní krédo přijala perspektivu, serióznost a jistotu pro svého zákazníka.
V roce 1992 vznikla samostatná akciová společnost pod jménem Vodní stavby Temelín a následně Vodní stavby Bohemia. V krátké době se dokázala zařadit mezi největší stavební firmy v České republice. K nejvýznamnějším mezníkům patří rok 1999, ve kterém došlo ke změně sídla ze Sezimova Ústí do Prahy, společnost získala Cenu České republiky za jakost a v jeho závěru se majoritním akcionářem VSB a.s. stal nadnárodní stavební koncern HOCHTIEF.
Tím byl v naší společnosti zahájen integrační proces, jehož cílem je vybudovat z VSB a.s. silnou a efektivní stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s., připravenou na podnikání v prostředí Evropské unie, která bude plnohodnotným členem skupiny HOCHTIEF s možností využívat jejího světového know how ve prospěch našich zákazníků.
Rok 2001 přinesl v první řadě završení integračního procesu s vyhlášením nové vize a řídicích principů společnosti. HOCHTIEF VSB a.s. působila vždy jako jedna firma s přehlednou organizační strukturou a s optimalizovanými režijními náklady.
Od 1.12.2006 změněn název na dnešní HOCHTIEF CZ a.s.

Součástí Firmy HOCHTIEF CZ a.s. je Závod Planá, který provádí :

 • výrobu a montáž prefabrikovaných konstrukcí,
 • výrobu a montáž ocelových konstrukcí a opláštění (např.PUR panely),
 • výrobu a montáž tesřských a truhlářských výrobků,
 • monolitické konstrukce ,
 • dodávky betonářské výztuže,
 • sanace betonových konstrukcí,
 • výrobu a čerpání betonové směsi.

Sortiment

Provádí práce se stavební chemií (např. injektáže, stříkané izolace, aplikace torkretů), zesilování konstrukcí (aplikace uhlíkových lamel a tkanin, chemické kotvení výztuže, reprofilaci) a povrchové úpravy (tryskání různými abrazivy-VVP, pískování, aplikace stěrek a různých nátěrů).

 

Reference

 • ÚČOV Praha
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí
 • PK Smíchov – oprava spárování zdiva
 • Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a-VO-OL
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 1491-2 u obce Sedlo
 • VD Stanovice – vztlakoměrné vrty a injektáže
 • Oprava stropů a stěn kolektorů města Plzeň
 • VD Výrovice, sanace betonů a dilatační spáry ve spadišti
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 173-003 u Řepického rybníka
 • Most ev. č. 164-006 v obci Strmilov
 • Oprava mostu přes Volfířovský potok
 • Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha – Vysočany
 • VD Veletov
 • VD Vír I., denní nádrž – oprava
 • Jez Zvole – oprava jezu a navazujícího opevnění koryta

Certifikáty

Na koho se obrátit

Specialista
Ing. Hana Plašťiaková
724 610 137
Specialista ředitele
Mgr. Tomáš Lang
725 830 886
Ředitel závodu
Ing. Roman Hirsch
602 424 480

Další adresy

Sídlo společnosti:
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
   
Závod Planá:
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy
Chýnovská 714
391 11 Planá nad Lužnicí
  
Telefon: +420 381 497 111

Email: zavodsc@hochtief.cz


Skupina