Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Zkoušení, certifikace a inspekce zařízení a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7
716 07, Ostrava - Radvanice

Kontakt

Telefon: 595 223 111,
Fax: 596 232 672
E-mail: ftzu@ftzu.cz
Web: www.ftzu.cz/cz

O nás

Poskytujeme služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsme jediná instituce v ČR autorizovaná pro zkoušení a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a notifikovaná pro směrnici 94/9/EC (ATEX 100).

Sortiment

Naše služby:

Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem resp. podle prEN. Do doby než budou normy prEN přijaty jako harmonizované je možné certifikaci provést i podle jiných národních a uznávaných norem.

Certifikace neelektrických zařízení, jejichž součástí je i ochranný systém jako např. sila, mlýny, filtrační jednotky a pod.

Certifikace ochranného systému je prováděna jako součást certifikace neelektrického zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Zkoušky:
  • Zkušební laboratoře jsou schopny provádět všechny zkoušky, potřebné pro účely certifikace podle norem, harmonizovaných ke směrnici 94/9/EC. Pouze ve výjimečných případech jsou zkoušky zajišťovány externě a to případ od případu při zachování principů, požadovaných normou IEC EN 17025 pro hodnocení způsobilosti zkušebních laboratoří.
    
 • Inspekce a další aktivity Document Actions:
  • nezávislé inspekce instalací elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV č. 406/2004 Sb. (ATEX 137)
  • stanovování prostředí s nebezpečím výbuchu a vnějších vlivů prostředí
  • nezávislé prověřování způsobilosti firem, provádějících opravy nevýbušných zařízení
  • posouzení úrovní EMC v provozech
  • poradenství pro komplexní zajištění instalací proti výbuchu
  • provádění školení pracovníků, zabývajících se konstrukcí, instalací a provozováním zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • poradenství při aplikování legislativních požadavků na prokazování shody podle NV č.23/2003 Sb. (ATEX 95)
  • poradenství při aplikování legislativních požadavků podle NV 406/2004 Sb. (ATEX 137)
  • poradenství při výkladech konstrukčních a instalačních technických norem a předpisů pro zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • tvorba technických norem a předpisů do prostředí s nebezpečím výbuchu (ČSN, CEN, CENELEC, IEC) a zastupování ČR v mezinárodních normalizačních systémech
  • zpracovávání nezávislých soudně znaleckých posudků týkajících se aspektů ochrany proti výbuchu

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel
Jaromír Hrubý
595 223 113
Certifikace výrobků, inspekce
Jaroslav Šindler
595 223 135
Zkoušení, speciální zkoušky a měření
Josef Krupica
595 223 143


Zařazení do kategorií