Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

 

Těžené kamenivo.

Provozovna je otevřena a těžena v dobývacím prostoru plošně (jedna těžební stěna) v nadmořské výšce 438,79 m.n.m. Po patě těžební stěny, zhruba 1m nad hladinou spodní vody, jsou budovány dopravní komunikace.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

378 02, Stráž nad Nežárkou
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 384 389 284,
E-mail: prodej@cmcem.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

leden - prosinec  7:00 - 15:00

O nás

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.

Sortiment

Těžené kamenivo :

  • TK 0/2
  • TK 0/4
  • TK 0/63
  • TK 4/63

Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.

 

Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN 12620 a 13139. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Certifikáty

Ložisko štěrkopísku Pístina - Stráž nad Nežárkou leží západně od obce Stráž nad Nežárkou a 5km severně od obce Pístina v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Jižní stěna ložiska je omezena silnicí Třeboň - Jindřichův Hradec. Z ostatních stran je ložisko omezeno soutokem vodních toků Nové řeky a Nežárky. Ložisko náleží ke kvarterním útvarům a je reprezentováno pleistocenními terasovými usazeninami řeky Nežárky. Ložiskovou výplň tvoří rezavě žluté písky. Ve vrchním souvrství převládají písky jemné až středně zrnité s velkým množstvím vátých zrn. Vrchní souvrství spočívá převážně nad hladinou spodní vody a má mocnost 8-10 m. Ve spodním souvrství je větší množství hrubších frakcí, i když podíl zrn do 1 mm tvoří stále hlavní součást sedimentu. Nadloží ložiska je tvořeno pískem a štěrkopískem s proměnlivým obsahem humusu a hlíny.

Na koho se obrátit

Vedoucí pískovny
Ing. Jiří Migl
602 490 765
Odborný prodejce
Petr Čulík
602 163 344

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina