Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled

 

Surovina : Rula, granodiorit.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled
kamenolom Pohled
582 21, Pohled
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 569 439 291,
Mobil: 602 518 195
E-mail: prodej@cmcem.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

březen - listopad (po - čt) 6:00 - 18:00
                         (pá)  6:00 - 16:00
prosinec - únor  6:00 - 14:00

O nás

Dobývání vysoce kvalitní suroviny je prováděno v úrovni tří etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.

Sortiment

 • frakce 0/4 pro beton. výrobky, zámková dlažba, obrubníky
 • frakce 4/8 pro beton. výrobky a živičné směsi
 • frakce 8/11 pro výrobu betonových směsí a bet. výrobků
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/32 pro opravu komunikací
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 0/22 pro stavební účely
 • frakce 0/32 pro výrobu živičných směsí
 • frakce 0/63 pro jednoduché bet. výrobky
 • lomový kámen

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 089

Certifikáty

Na koho se obrátit

Odborný prodejce
Ing. Luděk Velc
602 789 944
Vedoucí provozovny
Ing. Martina Halatová
702 001 890

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina