Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.
Vyhledávání a průzkum ložisek, příprava a poradenství při dobývání nerostů

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.
Jeronýmova 6
779 00, Olomouc
IČO: 60320206

Kontakt

Fax: 585 434 615
E-mail: bansky@volny.cz

O nás

Naše společnost s více jak desetiletou tradicí zajišťuje veškeré práce a služby pro těžební organizace, zabývající se povrchovým dobýváním ložisek nerostných surovin a s tím související činností.

Do této oblasti patří :

a) Příprava výhradních ložisek k těžbě

- stanovení CHLÚ
- zpracování žádosti o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru
- zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
- zpracování žádosti o povolení hornické činnosti
- zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání
- zpracování plánu zajištění
- zpracování plánu likvidace
- zpracování plánu rekultivace
- operativní výpočet zásob v rámci stanovených dobývacích prostorů na ložisku
- zpracování žádosti o odpis zásob


b) Příprava nevýhradních ložisek k těžbě

- zpracování dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí o využití území
- operativní výpočet zásob
- zpracování plánu využívání ložiska, včetně žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem


c) Měřické práce

- zajišťování výkonu důlního a hlavního důlního měřiče dle vyhlášky ČBÚ č. 435/92 Sb.
- zajišťování kompletní důlně měřické služby (vyhotovení mapové dokumentace v digitální formě, zaměření
těžebních postupů a doplňování DMD, vytýčovací práce s využitím systému GPS)


d) další práce

- poradenská činnost
- zajištění funkce závodního lomu s těžbou do i nad 500 000 t pro povrchové dobývání nerudných surovin
a povrchové dobývání písku a štěrkopísku
- zajištění funkce bezpečnostního technika
- vyjímání pozemků z půdního i lesního fondu

Na koho se obrátit


Ing. Petr Pačes (jednatel) - 585 434 615 , 737 249 390


Zařazení do kategorií