Altenberg Mining, s.r.o.

Altenberg Mining, s.r.o.


Specializujeme se na komplexní servis v oblasti mobilního zpracování kameniva a recyklátů a služby v oblasti BOZP a Hornické činnosti.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Altenberg Mining, s.r.o.
Ondřejovice 232
793 76, Zlaté Hory
IČO: 05472873

Kontakt

Mobil: 725 389 848
E-mail: zajac@almin.cz
Web: www.almin.cz

O nás

Naše společnost se zabývá recyklací stavebních odpadů, úpravou stavebních surovin a s tím také spojenou nezbytnou legislativou. Specializujeme se na poradenství v oblasti certifikace recyklátů vzniklých ze stavebních odpadů, včetně zajištění laboratorních analýz především v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dále nabízíme služby poradenství při Hornické činnosti a BOZP, včetně výkonu funkce "Závodní lomu".

Sortiment

 • Recyklace stavebních odpadů
  Dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. je nutné odpad, který je spojený se stavbou nebo případnou demolicí řešit. Nabízíme nejen strojní recyklaci stavebních odpadů, ale komplexní servis, který zahrnuje certifikaci recyklátů vzniklých z odpadů, inženýrské činnosti a poradenské služby.
 • Inženýrské činnosti
  Recyklace a zpracování odpadu je neodmyslitelně spojeno s inženýrskými činnostmi. V rámci komplexního servisu zajistíme veškerý proces, od potřebné techniky až po organizaci zakázky. Při našich službách ručíme za kvalitu provedené práce.
 • Poradenské služby
  Na základě našich znalostí vám nabízíme také poradenské služby, které zahrnují konzultace zpracování nezbytných podkladů (Prohlášení o vlastnostech, Prohlášení shody, certifikáty)
 • Certifikace výrobků skupiny kamenivo
  Zajišťujeme příslušné zkoušky, které jsou nezbytné pro získání certifikace výrobků skupiny kamenivo. Tato dokumetace podléhá nařízení evropské rady a parlamentu č. 305/2011 Sb. Tvoříme Příručky řízení výroby dle požadavků obecných předpisů.

Kvalita

Spolupráce s akreditovanou laboratoří - zprostředkováváme analýzy v akreditované laboratoři, zajišťujeme zpracování kontrolních a zkušebních plánů, odběr vzorků a provedení zkoušek v akreditovaných zkušebních laboratořích. Spolupracujeme se zkušební laboratoří výzkumného centra hornin Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, TaZúS Ostrava a Elvac ekotechnika s.r.o.

Na koho se obrátit

Jednatel
Ing. Milan Zajac
725 389 848

Další adresy

Sídlo firmy:
Altenberg Mining, s.r.o.
Dolní Údolí 50
793 76 Zlaté Hory


Zařazení do kategorií